Профілі та класи

Ліцей створює середовище для навчання, у якому всі учні можуть досягти повного розкриття своїх здібностей до навчання, особистісного розвитку, готовності до праці.
Відповідно до цього в ліцеї функціонують 8-9-і допрофільні та 10-11-і профільні класи. Мережа класів допрофільного навчання - це класи поглибленого вивчення хімії, біології, математики, історії. Школа III ступеня (10-11-і класи) – математичного, біолого-хімічного та історичного профілів.
Поглиблення та розширення знань учнів з базових дисциплін, формування сталого інтересу до предметів певної галузі здійснюється шляхом виділення додаткових годин на вивчення профільних предметів.  
Залежно від профілю навчання учні можуть вибирати курси, факультативи, які поглиблюють і розширюють обов’язковий зміст інваріативної освітньої складової, зміст яких виходить за межі освітніх галузей.
Для суспільно-гуманітарного напряму:
На вивчення історії відводиться – 5 годин у тиждень (8-9-і класи) і 7 годин у тиждень (10-11-і класи). Практичне право. Ми - громадяни України. Живи за правилами; Визначні постаті України.
Для математичного напряму:
На вивчення математики відводиться 9 годин у тиждень (8,10,11 класи) і 8 годин (9-й клас); Розв'язування нестандартних задач з математики. Задачі із параметрами. Логіка
Для біолого-хімічного  напряму:
На вивчення хімії відводиться – 4 години у тиждень (8,9, 10 класи) і 6 годин у тиждень в 11-у класі, на вивчення біології – 4 години у тиждень (8-9-і класи) і 5 годин у тиждень (10-11-і класи);  Генетика. Життя рослин. Ботаніка. Зоологія. Функціонування живих систем. Розв'язання задач із загальної біології. Розв'язання задач з хімії.
Кожен учень може обрати:
- курси за вибором і факультативні курси;
- додаткові заняття, консультації (індивідуальні та групові) для корекції навчальних досягнень та розвитку особистості. 

З цією метою у кінці навчального року учням пропонується анкета з метою аналізу ступеня їхньої задоволеності організацією спецкурсів, курсів за вибором. Учні висловлюють пропозиції щодо поліпшення викладання курсів за вибором. Інтереси та побажання ліцеїстів враховуються при розподілі варіативної складової навчального плану на новий навчальний рік.