Суспільно-гуманітарна МК

Кратік Надія Вікторівна - методист, керівник методичної комісії, учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист
Берладин Ольга Богданівна – кандидат педагогічних наук, учитель англійської мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Ковальчук Наталія Миколаївна – учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України»
Дудік Валентина Петрівна - учитель англійської мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель
Євтушина Марія Василівна - учитель історії та правознавства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», знаком «Василь Сухомлинський»
Капець Майя Петрівна - учитель історії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель
Мазурчук Олена Григорівна - учитель української мови та літератури, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист
Чепіль Тамара Теофанівна - учитель зарубіжної літератури та мистецтва, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель
Шутяк Тетяна Володимирівна - учитель англійської мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», знаком «Василь Сухомлинський»
Вітюк Валентина Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент, керівник гуртка «Педагогіка»
Салій Ірина Василівна - учитель мистецтва, спеціаліст


Проблема над якою працює суспільно-гуманітарна методична комісія: 

«Гуманітарна спеціалізація в умовах інформаційної епохи».

Основні напрямки роботи суспільно-гуманітарної методичної комісії:
· реалізація концепції «Нової української школи»;
· удосконалення змісту, форм і методів навчання;
· упровадження в освітній процес інноваційних методик і технологій;
· вивчення, накопичення, апробація, впровадження у практику передового педагогічного досвіду, нових освітніх технологій ;
· надання методичної допомоги вчителям в оволодінні інноваційними технологіями навчання;
· удосконалення матеріально-технічної бази кабінету, поповнення навчально-методичними посібниками, методичними розробками;
· стимулювання творчого пошуку педагогічного колективу, залучення учителів до науково-дослідницької, експериментальної роботи;
· неперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їхньої ерудиції та компетентності в організації освітнього процесу;
· створення умов для реалізації навчальних можливостей кожного здобувача освіти на основі творчих особистісних якостей педагога;
· модернізація та удосконалення матеріальної бази методичного кабінету, поповнення його навчально-методичними посібниками;
· формування у здобувачів освіти уміння і навички зв’язного усного і писемного мовлення;
· забезпечення засвоєння здобувачами освіти орфографічних та граматичних норм української літературної мови;
· модернізація змісту, форм і методів освітнього процесу, що забезпечує розвиток особистості, здатної на відповіді, адекватні викликам часу;
· реалізація завдань системи національного виховання здобувачів освіти, спрямованої на формування світоглядної підготовки, соціальної активності та громадянської відповідальності;
· розвиток задатків і обдарувань кожного здобувача освіти й забезпечення на цій основі компетентності та конкурентоспроможності особистості;
· інтенсифікація освітнього процесу та організація самостійної роботи здобувачів освіти на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін;
· розв’язання завдань гуманізації освіти, плекання творчої особистості здобувача освіти;
· організаційно-методичне забезпечення практичних та семінарських занять під час вивчення дисциплін суспільно-гуманітарного циклу.