Внутрішня система забезпечення якості освіти (ВСЗЯО)

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Волинському науковому ліцеї Волинської обласної ради розроблено на підставі Закону України «Про освіту» (стаття 41), обговорено та схвалено педагогічною радою ліцею (протокол № 2 від 18.09.2019 р.), введено в дію наказом директора № 171 від 18.09.2019 р. «Про затвердження Положень про внутрішню систему забезпечення якості освіти та академічну доброчесність учасників освітнього процесу», доведене до відома учасників освітнього процесу ліцею та опубліковане у розділі нормативні документи за посиланням:

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради.