Зразок завдань з біології до 8 біолого-хімічного класу

Тестові завдання (можлива наявність кількох правильних відповідей)

1. 1. На які життєві форми поділяються кишковопорожнинні:

А поліпи та медузи;       Б медузи та вільно плаваючі тварини;   В поліпи та п'явки;          Г тільки поліпи

1. 2. Вкажіть усі найзагальніші особливості життєдіяльності тварин:

А автотрофне живлення       Б гетеротрофне живлення      В обмежений ріст      Г необмежений ріст      Д  активний спосіб життя        

Е прикріплений спосіб життя

1. 3. Розмістіть у відповідності тварин та середовище їхнього життя        (зразок: 5 – Е)

Тварини

Середовище

 1. павук-хрестовик
 2. окунь морський
 3. аскарида людська
 4. черв’як дощовий

А)  наземно-повітряне

Б) ґрунт

В) водне

Г) живі організми

 1. 4. Розмістіть у відповідності тварин та  їхній спосіб живлення    (зразок: 5 – Е)

Тварини

Спосіб живлення

 1. ведмідь бурий
 2. олень благородний
 3. кіт лісовий

А рослиноїдні

Б хижаки

В всеїдні

 1. 5.. Вкажіть органелу клітини, яка здійснює окиснення хімічних речовин і вивільнення енергії:   

А ендоплазматична сітка                          Б рибосома                     В мітохондрія                                             Г лізосома

 1. 6. Який тип ротового апарату у хруща:   

А сисний;                                                      Б гризучий;                      В лижучий;                                                   Г колючо-сисний

 1. 7. Вкажіть комах, які розвиваються з неповним перетворенням:

А прямокрилі;                                              Б жуки;                             В метелики;                                                  Г таргани

 1. 8. До якої групи молюсків відносяться каракатиці:

А черевоногі;                                                Б двостулкові;                В головоногі;                                                Г наутилуси

 1. 9. Вкажіть тканину тварин, яка виконує функцію захисту, виділення та обміну речовин із середовищем. Клітини цієї тканини вкривають тіло тварини зовні, вистилають порожнини тіла, утворюють залози :

А нервова                                             Б епітеліальна                        В м’язова                                              Г сполучна

 1. 10.Як називаються біологічно активні речовини білкової природи:

А гормони;                                                   Б ферменти;                   В отрути;                                                      Г вітаміни

 1. 11.Вкажіть відмінну ознаку слона індійського від білого гриба:

А необмежений ріст;                         Б аеробне дихання;                              В локомоція;                                      Г запасання глікогену

 1. 12.Як називаються органи виділення кільчастих червів:

А мальпігієві судини;                                Б нефридії;                                        В зелені залози;                                          Г нирки

 1. 13. Розмістіть у відповідності науки та об’єкти їхнього дослідження:

Науки

Об’єкти дослідження

 1. арахнологія
 2. орнітологія
 3. теріологія
 4. іхтіологія
 5. ентомологія

А  комахи

Б  ссавці

В  птахи

Г  павуки

Д  риби


 1. 14. Вкажіть тварин, для яких характерне линяння:

А рак річковий                               Б вугор європейський                           В п'явка медична                           Г заєць-біляк

 1. 15. Для яких тварин  притаманний реактивний рух:

А головоногі молюски;                              Б комахи;                                    В кишковопорожнинні;                              Г птахи

 1. 16. Яку кількість хребців в основному налічує шийний відділ хребта ссавців:

А 5;        Б 7;        В 10;         Г 12

Завдання, що передбачають розгорнуту відповідь:

 1. Як ускладнювалась кровоносна система тварин у процесі їхнього історичного розвитку?
 2. Охарактеризуйте основні особливості будови членистоногих тварин.
 3. Опишіть ознаки пристосованості риб до життя у водному середовищі.
 4. Яке значення павукоподібних у житті людини?
 5. Які особливості зовнішньої будови комах?
 6. Які особливості циклів розвитку котячого та печінкового сисунів?
 7. Чому покриви тварин відрізняються від покривів тіла рослин?
 8. Чим характеризуються покриви ссавців? Які особливості будови опорно-рухової системи рептилій характеризують їх як мешканців наземного середовища?
 9. Які пристосування тварин до захисту та нападу?
 10. Які способи й значення нестатевого розмноження тварин?

Творчі завдання для допитливих:

 1. Деякі види павуків пристосувались до життя у мурашнику. При цьому вони зовні нагадують мурашок. Чим можна пояснити таке явище?
 2. Чому без розвитку систематики був би неможливий розвиток самої біології?
 3. Бджолина мова – це мова танців. Чи може людина спілкуватися з бджолами цією мовою? Яку користь від такого спілкування мали б бджоли та люди?
 4. Чим можна пояснити, що  в хижих ссавців шлунок часто однокамерний, тоді як у тих, які живляться рослинною їжею, він може складатися з кількох різних за функціями відділів?
 5. Які особливості  рептилій дозволили їм розмножуватись виключно на суходолі?
 6. Поясніть, чому птахи вигодовують чужих пташенят, наприклад, пташенят зозулі?
 7. Як би ви пояснили появу другого кола кровообігу у тварин, які перейшли на легеневе дихання?
 8. Поміркуйте і дайте відповідь на запитання; «Яке значення має  Сонце у житті тварин?»
 9. Які тканини тварин і рослин подібні між собою за виконуваними функціями?
 10. Наведіть приклади тварин, яким необхідні дупла дерев для життя. Чому без старих дуплистих дерев не буде екосистем?