Зразок завдань з хімії до 8 біолого-хімічного класу

Орієнтовні  завдання  для  екзамену  у  8  біолого-хімічний   клас

1. Хімія вивчає:                                                                                                                                                              

А) перехід речовин із твердого в рідкий стан,  Б) перетворення одних речовин на інші,  В) поширення електромагнітних хвиль.                   

2. Яку  суміш можна розділити фільтруванням?                                                                                                                

А) кухонна сіль і вода,          Б) молоко,             В) оцет,               Г) крейда і вода.

3. Укажіть склад ядер атомів.                                                                                                                                           

А) електрони,  Б) протони та електрони, В) протони й нейтрони, Г) нейтрони та електрони.                                                                            

4. Розташуйте  хімічні  формули за зростанням числа хімічних елементів у речовинах. 

А) H2NCH2CH2COOH,     Б) NH4Fe(SO4)2,      B) K2Cr2O7,       Г) СІ2О7.                                                             

5. Хімічним  явищем  є                                                                                                                                              

А) танення снігу,      Б) прокатування металу,      В) скисання молока,     Г) утворення туману.                                                                                   

6. Яка характеристика не притаманна кисню?                                                                                          

А) безбарвний газ,   Б) малорозчинний у воді,  В) має характерний запах, Г) важчий за повітря.                                                                              

7. Розташуйте хімічні формули речовин за зростанням масової частки Карбону в них:         

А)  СН4,          Б) СаС2,         В) С3Н6,        Г) СО.                                                                                                        

8. Визначте  масові  частки (%)  елементів у сполуці, формула якої Са3(РО4)2.

9. Перетворіть схеми реакцій на хімічні рівняння, вкажіть тип кожної реакції.

А) АІ(ОН)3 →АІ2О3 + Н2О,          Б) К + Н2О → КОН + Н2,                             В) СаО + Н3РО4 → Са3(РО4)2 + Н2О.

10. До   450 г розчину з масовою часткою кухонної солі 24% додали  ще 50 г кухонної солі. Яка масова частка солі в утвореному розчині?.