МК математики та технологій

Букарева Анастасія Анатоліївна – методист, керівник методичної комісії, учитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Бабула Ірина Ігорівна – учитель математики, керівник гуртка-методист, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, нагороджена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський», знаком «Відмінник освіти України»
Кабанов Володимир Іванович – учитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України
Олійник Ольга Василівна – учитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, нагороджена знаком «Відмінник освіти України»
Волянюк Вадим Миколайович – учитель інформатики, технологій, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист

Щегельський Тарас Сергійович - учитель математики та інформатики

Проблема над якою працює методична комісія математики та технологій: 

«Впровадження інноваційних методів і технологій навчання у процесі викладання математики та інформатики з метою формування ключових компетентностей і наскрізних умінь ліцеїстів».

Основні напрямки роботи методичної комісії математики та технологій:
Реалізація завдань, зазначених у Законі України "Про освіту".
Впровадження сучасних педагогічних технологій з метою формування ключових компетенцій.
Впровадження в практику інтерактивних та інформаційних технологій навчання.
Використання методів і прийомів навчання, які сприяють реалізації творчих можливостей учнів та свідомому засвоєнню предметів.
Формування та розвиток життєвих (ключових) і предметних компетентностей особистості, формування загальної компетентності людини.
Організація освітнього процесу щодо формування і розвитку можливостей учнів з максимальним урахуванням їх здібностей і нахилів на основі диференціації та індивідуалізації.
Науково-дослідницька діяльність учнів, як одна з форм розвитку та заохочення творчих здібностей обдарованих дітей.
Робота зі здібними та обдарованими учнями в рамках різних форм роботи (предметних олімпіад, конкурсів, турнірів).