Зразок заяви

                                                                Директору Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради

                                                                         ________________________________________________________________

                                                                                                         (прізвище, ім’я, по батькові заявника)

                                                                                                                                                                                           __________________________________________________________             

                                                                                                        (адреса фактичного проживання)

                                                                                     Контактний телефон:_____________________________________________   

                                                                                     Адреса електронної поштової скриньки _____________________________


ЗАЯВА

 Доводжу до Вашого відома, що

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Необхідно вказати особу або осіб, які вчинили цькування та описати діяння, які полягають у психологічному, фізичному чи іншому насильстві над особою (вказати прізвище, ім’я постраждалого) і має системний характер.


Прошу терміново провести розслідування ситуації, що склалася і вжити відповідних заходів реагування.


(Дата)                                                           (ПІБ)                                                  (Підпис)