МК виховної роботи та фізичної культури

Булюк Тетяна Миколаївна – методист, керівник методичної комісії, вихователь вищої кваліфікаційної категорії, вихователь-методист, учитель трудового навчання
Лагода Оксана Петрівна – вихователь, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вихователь, учитель основ здоров’я
Повар Олег Васильович – учитель фізичної культури та предмету «Захист України», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист
Слюсарук Тарас Сергійович –  учитель фізичної культури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Баран Віктор Миколайович учитель предмета «Захист України (основи медичних знань)», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист
Губська Тетяна Петрівна - вихователь, спеціаліст І кваліфікаційної категорії
Кабанова Алла Борисівна - вихователь, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Тарасюк Юлія Миколаївна – соціальний педагог, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Рибковська Ірина Леонідівна – психолог, спеціаліст І кваліфікаційної категорії
Осійчук Ольга Миколаївна – вихователь, спеціаліст II кваліфікаційної категорії
Проблема над якою працює методична комісія виховної роботи та фізичної культури: 

«Формування та розвиток соціальної та громадянської компетентностей засобами виховних інноваційних технологій. Методичні аспекти формування ціннісного ставлення до здоров'я та здорового способу життя здобувачів освіти».

Основні напрямки роботи методичної комісії виховної роботи та фізичної культури:
- реалізовувати завдання, визначені у Законі України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положенні про науковий ліцей, Статуті Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради;
- виховувати освічену, соціально-активну і національно-свідому особистість, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, здатну до самоосвіти та самовдосконалення;
- формувати моральну, духовну, соціально-компетентну особистість, яка успішно може реалізувати себе та готова до конкурентного вибору свого місця в житті;
- виховувати в здобувачів освіти ціннісне ставлення до суспільства і держави, до людей, природи, мистецтва, праці, до себе та свого фізичного, психічного, соціального «Я»;
- спонукати ліцеїстів до формування культури здорового способу життя;
- удосконалювати зміст, форми та методи навчання на уроках фізичної культури та предмету «Захист України»;
- запроваджувати здоров’язберігаючі технології;
- забезпечувати диференційований підхід до здобувачів освіти з урахуванням стану їхнього здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовки та статі;
- підвищувати професійну майстерність педагогів щодо формування громадянської компетентності в умовах інноваційного освітнього середовища