Структура ВСЗЯО

Внутрішнє забезпечення якості освіти ліцею охоплює всі процедури, які здійснює заклад щодо безперервного вдосконалення освітнього процесу, в якому освітні програми, процеси навчання, виховання й розвитку, результати освітньої діяльності, навчальні можливості та ресурсне забезпечення відповідають затвердженим стандартам, потребам здобувачів освіти, а також вимогам органів, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.