Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

Організує роботу та здійснює контроль в ліцеї з питань фінансування, нарахування та виплати заробітної плати та грошового забезпечення, бухгалтерського обліку та фінансової звітності. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Міністерства економіки України, Міністерства праці та соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини й фінансово-господарську діяльність бюджетної установи.

Головний бухгалтер

Герасимчик Світлана Григорівна

Провідний фахівець (бухгалтер)

Савчук Олена Миколаївна

Провідний фахівець (бухгалтер)

Грек Катерина Іванівна